Trang Kim Media

Công ty TNHH truyền thông giải trí Trang Kim

Home THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Áp dụng chế độ làm việc Online để phòng dịch COVID-19.

Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Trang Kim (Trang Kim Media) thông báo áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, làm việc online để phòng dịch Covid-19 tại văn phòng Công ty Trang Kim Media, cụ thể như văn bản sau đây.

File đính kèm